2016-os változások a hulladékszállítás kapcsán

 Tisztelt Lakosság!


 Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.20.) számú rendelete a 31/2015. (XII.11.) számú rendelettel formailag egységes szerkezetében történt főbb változások (2015.12.11.)


- Lomtalanítást csak abban az esetben lehet elvégezni, ha a megrendelőnek nincs számlatartozása, vagy a fennálló számlatartozásnak legalább felét a lomtalanítás megrendelésével egy időben rendezi. Lomtalanítási időszak május 1-től október 31-ig.

- A hulladékgyűjtő edényzetet a Kft. dolgozói nem hozhatják el, ha zöldhulladék illetve ha hamu és salakanyag van a gyűjtőedényzetben. Maximum 20%-os (4kg) arányban tartalmazhat az edényzet az előbb említett hulladékfajtákból.

- Január 9-e és 31-e között képződő fenyőfa hulladékot, ha otthoni komposztálás nem megoldott abban az esetben elhelyezhetik a Május 1. út és a Széchenyi krt. sarkán levő táblákkal jelzett önkormányzati tulajdonú zöldterület Autós Csárda felőli széle.

-  Az üdülőterületen élő üdülési szezonban igénybevevő ingatlanhasználók az adott évre járó hulladékgyűjtő zsákokat kizárólag március 15 és október 30 közötti időszakban vehetik fel. ( Az üdülőterületen élő állandó lakosok egész évben felvehetik a hulladékgyűjtő zsákokat)

- 2016. január 1-jétől a „száraz, hasznosítható” hulladék elszállítása változik, ami azt jelenti, hogy minden héten elszállításra kerül úgy, mint az eddig megszokott módon a „nedves, általános” hulladék.  Ennek fényében ahol a hulladékszállítás zsákos formában történik, ott a száraz zsák mennyisége megegyezik a nedves zsák mennyiségével.

- Zsákfelvétel során köteles a zsákot felvevő igazolni magát személyigazolvánnyal és/vagy lakcím kártyával. Amennyiben meghatalmazott veszi át a zsákot köteles az ingatlantulajdonos által két tanú előtt aláírt meghatalmazást bemutatni.


Összefoglalva

•    üdülőterületen élő állandó lakosok: 52 db száraz és 52 db nedves hulladékgyűjtő zsákot kapnak
•    üdülőterületen élő nem állandó lakosok: 26 db száraz és 26 db nedves zsákot kapnak
•    külterületen élő lakosoknak 52 db száraz és 52 db nedves hulladékgyűjtő zsákot biztosítunk.


A szállítási napok nem változnak!