Tájékoztató a lakiteleki települési szilárd hulladék kezelése és elszállítása kapcsán

A hulladékgazdálkodás mindannyiunk érdeke, hiszen:
„A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön.”

A települési szilárd hulladék kezelése és elszállítása nagyon szigorú szabályozás szerint történik, melyet az országosan meghatározott törvényi jogszabályok alapján (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról), helyi rendeletben rögzítetteknek (Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.2.) számú rendelete, a továbbiakban: Rendelet) megfelelően végez a LAKI-GAZDA Nonprofit Kft.

Ezen jogszabályok és rendeletek legfontosabbjait szedtük össze egy csokorba a lakosság részére azon céllal, hogy megkönnyítsük megértésüket, és egyúttal a jogkövető magatartás maradéktalan betartását, illetve hogy felvilágosítást adjunk a lakosságnak a saját, valamint a szolgáltató kötelezettségeiről és jogairól.

A Rendelet II. fejezet 3. § (2) pontja alapján a közszolgáltatást kötelező igénybe venni, ezért (3) az ingatlantulajdonos köteles hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fizetni, (4) melyet a tulajdonosok minimálisan 110 literes, illetve (5) egyedülálló állandó lakosok kérelmükre 80 literes gyűjtőedény után kötelesek megfizetni.

A Rendelet 6.§-a részletezi az ingatlantulajdonosok jogait és kötelezettségeit, többek között azt is, hogy mely anyagok nem tekinthetők települési hulladéknak: /(5) folyadék, maró, tűz-és robbanásveszélyes anyag, illetve veszélyes hulladéknak minősülő anyagok; (8) építési törmelék, hó, jég,/, s amelyeket az ingatlantulajdonos köteles saját költségén elszállíttatni vagy elszállítani.

A 4.§ tartalmazza a közszolgáltató jogait és kötelezettségeit, így például a hulladékszállítási napokat, illetve rögzíti azt, hogy a szolgáltató megtagadhatja a hulladék átvételét, begyűjtését és elszállítását (5), többek között akkor, ha a) az ingatlantulajdonos nem a szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényt használja, vagy c) ha a gyűjtőedény nem települési szilárd hulladékot tartalmaz.

Az üdülőingatlanokra és a külterületi ingatlanokra vonatkozóan a 10.§ alapján (1) ezeken a területeken a közszolgáltatás a rendszeresített közszolgáltató emblémájával, cégjelzéssel ellátott, műanyag zsák biztosításával történik, melyet (2) a szolgáltató ingyenesen bocsát az ingatlantulajdonosok részére, állandó lakosoknak ingatlanonként évi 52 db, míg a nem állandó lakosoknak évi 26 db 110 literes zsák mennyiségben.

Többlet hulladék elszállítására természetesen mindenki számára lehetőséget biztosít a LAKI-GAZDA Nonprofit Kft., amennyiben az a cég logójával ellátott műanyag zsákban kerül kihelyezésre. A zsákok megvásárolhatóak 360 Ft/db áron a cég irodájában (Széchenyi krt. 48.)

A Rendelet III. fejezetének 11.§ (2) alapján a közszolgáltató negyedévente számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, melyet a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a tulajdonos kiegyenlíteni. A díjhátralékról a közszolgáltató fizetési felszólítást küld, melynek eredménytelensége esetén átadja azt behajtásra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), mivel a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2013. január 1-jétől a NAV hatáskörébe utalta a meg nem fizetett hulladékgazdálkodási díjhátralék beszedésével kapcsolatos feladatokat.

A NAV a követelés behajtása érdekében elsősorban adminisztratív végrehajtási cselekményeket foganatosít, tehát hatósági átutalási megbízást ad ki, jövedelmet tilt le, adófolyószámlán fennálló túlfizetés átvezetéséről intézkedik. A végrehajtási eljárás keretében a NAV teljes körű végrehajtást folytat, eredménytelen adminisztratív végrehajtás esetén intézkedik az ingó- és ingatlan vagyon foglalása iránt, s akár jelzálogot is bejegyeztethet az adott ingatlanra. Fontos tudni azt is, hogy a felmerülő összes végrehajtási költség – melynek összege minimum 5000 forint – a hátralékosokat terheli, ezért érdemes a végrehajtási eljárás elkerülése érdekében mielőbb rendezni a tartozást.

Értesítjük a lakosságot, hogy a LAKI-GAZDA Nonprofit Kft. megkezdte az adatok összevetését, egyeztetését a lakóingatlanok, a kirakott hulladék mennyisége és a befizetések tekintetében. 2014. január 1-jétől a szolgáltató ismételten cimkével látja el azokat az edényzeteket, amelyeknek díját megfizették.

Minden további információt megtalálnak a fent említett Önkormányzati rendeletben, illetve a NAV honlapján.

Köszönjük együttműködésüket!

Tornyi Gyula
ügyvezető
LAKI-GAZDA Nonprofit Kft.

 

Elérhetőségeink

Telefon: (76) 449 - 987
FAX:      (76) 449 - 987
Web:
https://www.lakigazdakft.hu
Szemétszállítás:
tszhadmin[kukac]lakigazdakft.hu
Szennyvízszállítás:
tfhadmin[kukac]lakigazdakft.hu
Bankszámlaszámunk:
52000018-11022970
Cégjegyzékszám: 03-09-116366
céget nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti törvényszék cégbírósága
 

«  január 2015  »
hkscpsv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Zöld hírek

Hányan vagyunk éppen?

Oldalainkat 10 vendég és 0 tag böngészi